Wymiana studencka z Północnym Uniwersytetem Federalnym w Archangielsku

W pierwszej połowie lipca (06.-15.07) odbędzie się wymiana studencka między członkami KNP UAM a studentami z Północnego Uniwersytetu Federalnego im. W. M. Łomonosowa w Archangielsku.
W jej trakcie zaplanowane są zajęcia na naszym uniwersytecie, w terenie – w Poznaniu i okolicach, w Wielkopolskim Parku Narodowym, Lednickim Parku Krajobrazowym oraz w Sudetach. Pomoc w trakcie wymiany odbywającej się w Polsce w większości przypadków jest przepustką do wyjazdu do Rosji w roku następnym.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego dane kontaktowe oraz krótkie uzasadnienie chęci wzięcia udziału w wymianie na adres: knpzarzad@gmail.com do czwartku 30.05.2019 do godziny 9:00.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń prawdopodobnie zostaną również przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: knpzarzad@gmail.com

Dodaj komentarz