Walne Zebranie Koła Naukowego Przyrodników UAM

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Członków Koła Naukowego Przyrodników, Opiekunów Sekcji i wszystkich zainteresowanych naszą działalnością na Walne Zebranie KNP.

Zgodnie z tradycją, podczas listopadowego Walnego Zebrania:

  • Zarząd przedstawia sprawozdanie z całorocznej działalności,
  • Kierownik każdej z Sekcji podsumowuje działalność wewnątrzsekcyjną,
  • udzielamy absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • wybieramy nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Spotykamy się 7 listopada (czwartek), o godzinie 17:00 w Sali Parter.

Przypominamy, że obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem każdego Członka Zwyczajnego KNP. Więcej informacji w Statucie.

Dodaj komentarz