Podsumowanie z Walnego Zebrania Koła Naukowego Przyrodników UAM

Tegoroczne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Naukowego Przyrodników będziemy z pewnością miło wspominać dzięki dużej frekwencji naszych członków🥰 Na zebraniu, które odbyło się w czwartek 7 listopada 2019 roku, gościliśmy Opiekuna Naukowego KNP prof. dr hab. Jana Holeksę oraz Dziekana Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka.

Spotkanie zawarło się w kilku częściach. W pierwszej każda Sekcja miała okazję przedstawić osiągnięcia i krótko opowiedzieć o swojej działalności. Następnie przedstawiciele projektów badawczych, które zwyciężyły w konkursie na „Granty Akademickie” Dziekana Wydziału Biologii podsumowali swoją pracę🔬 Na koniec odbyły się wybory nowego Zarządu:

▫️Michalina Krakowiak, studentka III roku Biotechnologii, została Prezesem Koła Naukowego Przyrodników;

▫️Mariola Majewska, studentka III roku Biotechnologii, pełni funkcję Zastępcy Prezesa;

▫️Dominik Miśkiewicz, student III roku Biotechnologii, objął stanowisko Sekretarza.

To był bardzo pracowity rok, ale i w tym nie zamierzamy zwalniać tempa!🚀

Dodaj komentarz