Podsumowanie Walnego Zebrania KNP

Tegoroczne Walne Zebranie Koła Naukowego Przyrodników odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams, co zapewne zapisze się swoją nadzwyczajnością w historii.🤓

Na zebraniu, które odbyło się w poniedziałek 16 listopada 2020 roku, gościliśmy Opiekuna Naukowego KNP prof. dr hab. Jana Holeksę oraz Panią Dziekan Wydziału Biologii UAM prof. UAM dr hab. Beatę Messyasz i prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka, prorektora ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM.

Spotkanie zawarło się w kilku częściach. W pierwszej każda Sekcja miała okazję przedstawić osiągnięcia i krótko opowiedzieć o swojej działalności, projektach badawczych🔬

Następnie Pani Prezes Zarządu nakreśliła plany związane z obchodami 100-lecia. Wybraliśmy również nazwę anglojęzyczną KNP: Natural Scientists Club.

Na koniec odbyły się wybory nowego Zarządu:

🔬 Michalina Krakowiak, studentka I roku Biotechnology, została Prezesem Koła Naukowego Przyrodników;

🔬 Mariola Majewska, studentka I roku Biotechnology, pełni funkcję Zastępcy Prezesa;

🔬 Kamil Kisiel, student I roku Biotechnology, objął stanowisko Sekretarza.

To będzie wyjątkowy rok!!🥳

Dodaj komentarz