Stulecie Koła Naukowego Przyrodników

Dokładnie 100 lat temu, 2 lutego 1921 roku, studenci Uniwersytetu Poznańskiego, wspierani przez kadrę akademicką i Władze Uczelni, postanowili stworzyć wyjątkową organizację. I tak oto narodziło się Koło Naukowe Przyrodników, które rozwija się nieustannie, zrzeszając miłośników przyrody nie tylko z Wydziału Biologii UAM, ale też z całego Poznania! 🍀

2 lutego 2021 roku świętowaliśmy urodziny na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu KNP, jednak to dopiero początek! 🎉

Przed nami cały rok Obchodów 100-lecia, wypełniony mniejszymi i większymi wydarzeniami naukowymi, popularnonaukowymi i towarzyskimi. Los chciał, by 100-lecie odbyło się w trakcie pandemii.

Jednak nie takim przeciwnościom losu Koło już się opierało – zrobimy wszystko, by mimo konieczności spotkań online, każdy członek, absolwent i przyjaciel Koła poczuł wyjątkową atmosferę setnych urodzin!

Koniecznie śledźcie naszą stronę i profil  KNP na Facebooku🙂

English below:

Exactly 100 years ago, on February 2nd 1921, students of the University of Poznań, supported by the academic staff and the University Authorities, decided to create a unique organization. And this is how the Natural Sciences Club was born, which is constantly developing, bringing together nature lovers not only from the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University, but also from all over Poznań! 🍀


On February 2nd 2021, we celebrated our birthday at the Extraordinary General Meeting of KNP, but this is just the beginning! 🎉


The whole year of the 100th Anniversary Celebration is ahead of us, filled with smaller and larger scientific, popular science and social events. Fate wanted the 100th anniversary to be held during the pandemic.

However, it was not such adversities that the Club was already resisting – we will do everything to make every member, graduate and friend of the Club feel the unique atmosphere of the hundredth birthday, despite the need to meet online!

Be sure to follow our website and NSC profile on Facebook!🙂

Zjazd z okazji 10-lecia Koła Przyrodników Uniwersytetu Poznańskiego. Źródło: Archiwum KNP.
Congress on the occasion of the 10th anniversary of the Natural Sciences Club of the University of Poznań. Source: KNP Archive.

Dodaj komentarz