Walne Zebranie KNP

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Członków Koła Naukowego Przyrodników, Opiekunów Sekcji i wszystkich zainteresowanych naszą działalnością na Walne Zebranie KNP.

W tym wyjątkowym roku Obchodów 100-lecia Koła, termin Walnego Zebrania przypadł na grudzień. Tradycyjnie niezmienny pozostaje przebieg Zebrania, podczas którego:

🔬 Zarząd przedstawi sprawozdanie z całorocznej działalności.

🔬 Kierownik każdej z Sekcji podsumuje działalność wewnątrzsekcyjną.

🔬 Udzielone zostanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

🔬 Wybrany zostanie nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna.

9 grudnia (czwartek), o godzinie 17:00 hybrydowo w Sali A (kierownicy, Zarząd) oraz na platformie MS Teams.

Przypominamy, że obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem każdego Członka Zwyczajnego KNP. Więcej informacji w Statucie.

Dodaj komentarz