Podsumowanie Walnego Zebrania Koła Naukowego Przyrodników

Drodzy Przyrodnicy,

Za nami Walne Zebranie Koła Naukowego Przyrodników, które odbyło się pioniersko w formie hybrydowej. Podczas zebrania gościliśmy Pana Rektora prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego, Panią Dziekan Wydziału Biologii prof. UAM dr hab. Beatę Messyasz, opiekuna Koła prof. dr hab. Jana Holeksę oraz Was – społeczność Koła.

Na spotkaniu każdy z kierowników podsumował działalność swojej sekcji w poprzednim roku akademickim, przyznano po raz pierwszy tytuł Honorowego Przyjaciela Koła, zostało udzielone absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowy, w skład którego wchodzą:

  • Prezes – Maria Gwit
  • Zastępca prezesa – Mikołaj Jastrzębski
  • Sekretarz – Katarzyna Nawrot

Dziękujemy serdecznie poprzedniemu zarządowi za ten niezwykle owocny rok pracy i zapewniamy, że obecny będzie równie udany!

Dodaj komentarz