O Kole

Koło Naukowe Przyrodników (KNP, czy też jak mawiają Członkowie – po prostu “Koło“) jest jedną z najstarszych studenckich organizacji naukowych w Polsce. Jego historia rozpoczyna bieg 2 lutego 1921 roku. Przez ostatnie 101 lat Koło niejednokrotnie zmieniało profil badawczy, poszerzało zainteresowania, specjalizowało się w kolejnych dziedzinach. Mimo upływu lat udało się nam jednak zachować podstawową strukturę organizacyjną Koła jako całości.

W Kole Naukowym Przyrodników po 100 latach po jego założeniu wciąż pieczę nad pracą całości sprawuje trzyosobowy Zarząd, którego zadaniem jest koordynacja składowych KołaSekcji specjalistycznych. Dziś Koło liczy blisko 200 Członków zrzeszonych w 20 Sekcjach. Mówiąc o stabilności układu, jakim jest nasze Koło, nie sposób nie wspomnieć o głównym orędowniku struktury, jakiej od tylu lat się trzymamy – naszym Opiekunie. Funkcję Opiekuna Koła Naukowego Przyrodników sprawuje prof. UAM dr hab. Bartłomiej Gołdyn, pracownik Zakładu Zoologii Ogólnej UAM.

Zmieniają się czasy, zmienia się podejście do działalności kół naukowych. O Kole Naukowym Przyrodników możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest to organizacja idąca z duchem czasu. Historię Koło rozpoczynało jako jednostka zrzeszająca biologów zainteresowanych uprawianiem nauki sensu stricto. Dziś wiemy, że poza działalnością badawczą, która wciąż pozostaje główną aktywnością statutową Koła, równie ważne jest zaistnienie KNP w świadomości społeczności, w której funkcjonuje. Stąd też nasza działalność edukacyjna, propagatorska, ochroniarska, współpraca z jednostkami administracyjnymi Miasta Poznania. Staramy się szerzyć wiedzę, świadomość otaczającego świata wśród Wielkopolan poprzez wyjazdy do szkół, organizację cyklicznych imprez masowych odbywających się na naszym Wydziale (Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Biologów, Noc Naukowców, Międzynarodowy Dzień Fascynacji Roślinami).
Nieskromnie możemy dodać, że w przypadku Wydziału Biologii UAM jesteśmy niewątpliwym trzonem tych wydarzeń, a nasi Członkowie zagospodarowują znaczną część programu imprezy.