Sekcja Antropologiczna

Działalność Sekcji Antropologicznej Koła Naukowego Przyrodników skupia się wokół szeroko pojętej antropologii fizycznej: od badania stanu i dynamiki populacji pradziejowych i historycznych po różne aspekty dotyczące współczesnego człowieka (nadwaga, otyłość, stan zdrowia, itp.). Członkowie Sekcji interesują się ponadto takimi obszarami badawczymi jak: antropologia sądowa, ontogeneza, antropologia kulturowa, ewolucja czy demografia populacji historycznych i współczesnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany badaniem człowiekiem, nasza Sekcja czeka na ciebie. Każdy może znaleźć coś dla siebie, wystarczy chcieć i przyjść. Poszerzamy wiedzę poprzez udział w seminariach raz krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadzimy działalność edukacyjną w szkołach podstawowych i średnich, uczestniczymy w wydarzeniach popularyzujących naukę: Noc Naukowców, Noc Biologów, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej, bierzemy udział w akcjach charytatywnych. We współpracy z Redemptoris Missio prowadzimy zbiórki środków opatrunkowych, mydła, czapek i innych artykułów dla dzieci z Afryki i z Afganistanu. Uczestniczymy również w biegach charytatywnych, których celem jest zbieranie pieniędzy dla chorych dzieci.

Opiekunem sekcji jest dr hab. Grażyna Liczbińska z Zakładu Ekologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytutu Antropologii; kontakt: grazyna@amu.edu.pl
Kierownikiem sekcji jest Daria Purol; kontakt darpur@st.amu.edu.pl

Zapraszamy również na nasz fanpage:
https://www.facebook.com/Sekcja-Antropologiczna-KNP-UAM-1641971886055872/
Napisz/Przyjdź do nas!