Sekcja Badania Bezkręgowców

Sekcja Badania Bezkręgowców jest jedną z najstarszych i najprężniej działających Sekcji. Powstała ona w 1967 i z krótkotrwałymi okresami zawieszenia działalności trwa do dnia dzisiejszego.

Pierwszym opiekunem Sekcji był prof. dr hab. Jan Rafalski, któremu Sekcja zawdzięcza swój intensywny rozwój. Obecnie te funkcja sprawuje dr hab. Paweł Szymkowiak. Sekcja Badania Bezkręgowców przez większość swojego trwania przejawiała głównie profil akarologiczny. W czasie działalności do głównych zainteresowań Sekcji dołączyły także brzuchorzęski (Gastrotricha), niesporczaki (Tardigrada), pajęczaki (Aranea), owady (Insecta), a także inne bezkręgowce.

Czym się obecnie zajmujemy?

Działalność badawcza Sekcji od lat kręci się między innymi wokół palmiarni oraz innych szklarni z egzotycznymi roślinami, w których poszukujemy przypadkowo zawleczonych gatunków bezkręgowców. Prócz intensywnie badanej Palmiarni Poznańskiej, odwiedziliśmy również szklarnie w Berlinie, Pradze, Brześciu i Mińsku.

Naszym kolejnym obiektem badań jest rezerwat przyrody Żurawiniec. Fauna rezerwatu jest słabo poznana, a dodatkowo prowadzony jest obecnie projekt rewitalizacji, mając na celu ponownie nawodnić zdegradowane torfowisko przejściowe. Dzięki temu w przyszłości rezerwat mógłby posłużyć, jako model do badań nad proces wtórnej sukcesji torfowiskowych bezkręgowców.

Prowadzimy również nad wpływem działalności kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) na faunę glebową, przede wszystkim roztocze z grupy Oribatida. Kormorany są gatunkami silnie przekształcającymi swoje siedlisko między innymi poprzez składowanie bogatego w związku azotu oraz fosforu guana, które zmienia właściwości chemiczne gleby.

Lista członków: Mateusz Oszust, Aleksanda Jagiełło, Maria Tereshina, Mateusz Draga, Małgorzata Niśkiewicz, Mateusz Żmudziński, Huber Płóciennik, Maja Gimbut, Barbara Maślińska, Daniel Fajfer, Adrian Sucharski, Dominika Dropikowska, Kaja Rajewska.

Przyjaciele Sekcji: Małgorzata Kolicka, Krzysztof Zawierucha, Milena Roszkowska, Sebastian Chmielewski, Weronika Erdman, Alicja Laska, Katarzyna Frątczak, Agnieszka Majer, Aleksandra Łukasiewicz, Natalia Szudarek, Marta Gawron, Tomasz Grzegorczyk, Monika Szopa, Sylwia Królikowska, Aleksanda Pieczewska.

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/sbbknp/

Kontakt:
Kierownik:
Rafał Michalak, rafmic2@st.amu.edu.pl

Opiekun:
dr hab Paweł Szymkowiak: pawel.szymkowiak@amu.edu.pl