Sekcja Behawiorystyczna

Sekcja Behawiorystyczna jest jedną z najnowszych sekcji powstałych na naszym wydziale, jednak mimo tego nie ustępujemy pola tym najstarszym i największym.

Co roku organizujemy badania zgłębiające zależności zachowania między różnymi organizmami, w tej chwili skupiając się na badaniu wpływu pasożytów na zachowanie gospodarzy oraz zależności między morfologią (wyglądem), zachowaniem i szansą adopcji zwierząt schroniskowych. Jednocześnie staramy się, żeby nasza wiedza była jak najszersza – organizujemy wewnątrz-sekcyjne spotkania „doszkalające” w mniej znanych dziedzinach biologii, gdzie każde z nas zgłębia inne, choć pokrewne, tematy behawioru.

Aktualnie zrzeszamy między innymi studenckich speców od psów, kotów, szczurów, gadów, owadów eusocjalnych i wielu innych.

Poza próbą poznania relacji między różnymi czynnikami, a zachowaniem, prężnie działamy popularyzując naukę. Nasze wykłady o komunikacji psów przyciągają setki osób, a warsztaty pozwalają uczestnikom poznać żywe zwierzęta, których często w życiu nie mieli możliwości zobaczyć. Dodatkowo staramy się tworzyć zajęcia, które zapadają w pamięć – polegające na dużej interakcji z uczestnikami, przy jednoczesnym pogłębianiu ich i swojej wiedzy. Aktualnie wykłady i warsztaty przez nas prowadzone obejmują tematykę:

  • Komunikacji psów i z psami
  • Wykorzystania owadów i ich zachowania
  • Wpływu organizmów (i nie tylko) pasożytniczych na zachowanie gospodarza
  • Wykorzystania zwierząt w medycynie
  • Życia owadów eusocjalnych (społecznych)
  • Adaptacji behawioralnej i morfologicznej do środowiska
  • Sieci zależności między organizmami
  • Tu może się znaleźć wymyślony przez Ciebie temat! 😊

Staramy się również, żeby nikt nie czuł się wykluczony, każdy miał możliwość stworzenia swojego projektu i zawsze miał wsparcie – merytoryczne i psychiczne – od reszty grupy. Jesteśmy zespołem więc jako taki pracujemy i kładziemy dużą wagę na komunikację.

Jeśli podoba Ci się perspektywa pracy w grupie nad pomysłami, na które masz wpływ – zapraszamy. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich. 😊

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Bożena Sikora

Kierownik: Milena Patan

E-mail: milenapatan@wp.pl