Sekcja Bioinformatyki

Opiekun Sekcji: dr Marek Żywicki
marek.zywicki@amu.edu.pl

Naszą Sekcję tworzą studenci Bioinformatyki, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie nauki. W naszej sekcji rozwijamy się zarówno pod kątem biologicznym jak i informatycznym. Oprócz rozwoju naukowego, pragniemy również położyć nacisk na promowanie Bioinformatyki poza środowiskiem akademickim.

W naszej sekcji prowadzimy dwa projekty:

  1. Projekt identyfikacji małych RNA z danych z sekwencjonowania NGS:

Projekt ma na celu przeprowadzenie analizy danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania małych RNA w celu identyfikacji nowych cząsteczek tego typu powstających w wyniku wycinania z większych prekursorów.

  1. Wizualizacja danych biologicznych:

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej użytkownikowi i łatwej w użyciu platformy umożliwiającej skorzystanie z dużej liczby wykresów celem wykorzystania ich m.in w publikacjach.