Sekcja Biologii Ewolucyjnej

Sekcja została założona w 2013 r. i od tamtego czasu prężnie działa zarówno na polu eksperymentalnym, jak i edukacyjnym.

Aktualnie zajmujemy się dwoma projektami badawczymi dotyczącymi:
– wpływu samczych cech płciowych na szansę dostosowania się androdymorficznego roztocza Rhizoglyphus robini do zmian temperatury,
– wpływu metod przekładania badanych roztoczy na ich płodność i długość życia.

Prowadzimy także wykłady oraz warsztaty o tematyce biologii ewolucyjnej na wszystkich imprezach popularno – naukowych organizowanych przez Wydział Biologii.

Jednak stawiamy nie tylko na kształcenie innych, ale również samych siebie! Właśnie dlatego wspólnie rozwijamy swoje umiejętności i wiedzę podczas kursu analizy statystycznej w programie R oraz w czasie wewnątrz-sekcyjnych seminariów.

Jeśli zainteresowała Cię Sekcja Biologii Ewolucyjnej, to ZAPRASZAMY!

Opiekun naukowy Sekcji: prof. dr hab. Jacek Radwan (Kierownik Pracowni Biologii Ewolucyjnej)
Kierownik Sekcji: Józefina Wasilewska, jozwas@st.amu.edu.pl