Sekcja Biologii Syntetycznej

Biologia syntetyczna to podejście mające na celu zrozumienie działania układów naturalnych i ich poszczególnych elementów, kiedy mamy na nie wpływ, co jest nieosiągalne, kiedy prowadzimy obserwacje w układach, których nie modyfikujemy.

Staramy się zrozumieć i opisać mechanizmy ożywiające materię, zbierając w logiczną i spójną całość gromadzoną na ten temat wiedzę i budując na tej podstawie uproszczone modele, których działanie będzie można właściwie interpretować.

Działania sekcji ostatnimi czasy odbiegały od nurtu biologii syntetycznej i skupiały się na temacie wirusa ASF, afrykańskiego pomoru świń. Zespół miał opracować szybką i tanią metodę detekcji zakażonych świń. Zostało przyznane finansowanie na te badania. System detekcji miał zostać wzbogacony o genetyczne określenie płci oraz ewentualnie o diagnostykę innych zagrożeń. 

Równolegle do ASF prowadzone były badania nad roślinną chorobą srebrzystości liści. Za wywołanie choroby odpowiedzialny jest grzyb Chondrostereum purpureum. Jak dotąd, gdy grzyb zaatakował rośliny sadowe, po prostu drzewa ścinano i palono. Narażało to sadowników na duże straty oraz nie gwarantowało całkowitego pozbycia się patogenu z miejsca ogniska. Sekcja chciała sprawdzić, czy w skład gatunku tego grzyba atakującego drzewa na terenie polskich sadów wchodzą różne ekotypy i jeśli tak, to czy zależą one od miejsca ataku, gatunku gospodarza. W efekcie miał powstać system detekcji drzew zaatakowanych przez Chondrostereum purpureum jeszcze przed wystąpieniem objawów. 

Najbardziej aktualną sprawą zajmującą członków sekcji jest temat mutagenezy. Opracowaliśmy skuteczną metodę mutagenezy poprzez EP-PCR z wykorzystaniem jonów kobaltu, zwiększając wydajność a także zakres uzyskiwanych mutacji. Stworzoną metodę wykorzystujemy do próby zwiększenia możliwości produkcyjnych promotora indukowanego ramnozą. W ramach naszych badań korzystamy z organizmu modelowego jakim jest Escherichia coli, który wraz z białkiem zielonej fluorescencji (GFP) pozwala nam na bardzo szybkie i tanie obserwowanie uzyskiwanych wyników. Poza ulepszaniem promotora ramnozowego staramy się też zoptymalizować metodę wykrywania mutacji oraz sposób samej transformacji bakterii metodą CPEC. Wyniki naszych badań zaprezentowaliśmy wygłaszając referat na V międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej wydziału biologii pt. „Wykorzystanie wybranych jonów dwuwartościowych w indukcji mutagenezy” oraz na ogólnopolskiej konferencji „Zrozumieć Naukę” w Łodzi prezentując poster pt. „Ulepszenie metody EP-PCR z wykorzystaniem jonów kobaltu.”

Oprócz prowadzenia badań, sekcja zawsze bierze czynny udział w wydarzeniach jak: Noc Naukowców, Noc Biologów, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Organizujemy warsztaty na różne tematy dla spragnionych wiedzy.

By zrozumieć życie, najlepiej samemu je zbudować. – Zapraszamy!

Opiekun naukowy: dr Przemysław Nuc

Kierownik sekcji: Jakub Staszewski
kontakt: jaksta8@st.amu.edu.pl