Sekcja Botaniki Molekularnej

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marlena Lembicz

Kierownik: Maciej Brzozowski

mail: macbrz5@st.amu.edu.pl