Sekcja Entomologiczna

Kierownik Sekcji: Mikołaj Jastrzębski
Kontakt: mikjas1@amu.edu.pl