Sekcja Herpetologiczna

Kierownik Sekcji: Aleksandra Anczyńska
E-mail: aleanc1@st.amu.edu.pl


Opiekun Naukowy: prof. UAM dr hab. Bożena Sikora
E-mail: boszka@amu.edu.pl

Obszar zainteresowań Sekcji obejmuje obszary szeroko związane z herpetologią – badania
herpetologiczne oraz popularyzowanie wiedzy o gadach i płazach, a także ich ochronie.