Sekcja Medycyny Regeneracyjnej i Badań nad Nowotworami

SEKCJA MEDYCYNY REGENERACYJNEJ I BADAŃ NAD NOWOTWORAMI

KIEROWNIK: MARIA GWIT
OPIEKUN: DR AGNIESZKA KNOPIK-SKROCKA
LINK DO FANPAGE: https://www.facebook.com/mribnknpuam/
e-mail: mribnknp@amu.edu.pl

Sekcja Medycyny Regeneracyjnej i Badań nad Nowotworami działa aktywnie w KNP UAM od 2015 roku. Nasza działalność rozdziela się na dwie naukowe ścieżki – medycynę regeneracyjną i onkologię.

Część medycyny regeneracyjnej – czyli interdyscyplinarnej dziedziny medycyny – skupia się na poznawaniu terapeutycznych metod łączących wiedzę m.in. z inżynierii tkankowej i biologii molekularnej, która ma na celu wspomaganie procesu gojenia, regeneracji i naprawy uszkodzonych tkanek, komórek i narządów przy użyciu przeszczepów, terapii genowych i indukowanych czynników wzrostu.

Druga część sekcji bardzo prężnie działa w zakresie onkologii i molekularnych badań biomedycznych w tym zakresie. Nasi członkowie uczestniczą we własnych badaniach naukowych w klinikach onkologicznych, jednostkach Polskiej Akademii Nauk oraz pracowniach Wydziału Biologii UAM. Nasze główne działania to ciągłe pogłębianie wiedzy w tematyce medycyny regeneracyjnej i onkologii, wyjazdy na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe oraz organizacja konferencji, sympozjów i imprez popularnonaukowych. Członkowie naszej sekcji chętnie angażują się w tworzenie wykładów i warsztatów dla szkół, mając na celu zwiększenie świadomości o chorobach nowotworowych oraz ich biologicznych podłożach.