Sekcja Neurobiologiczna

Kierownik: Jacek Dybczyński
Mail: jacdyb@st.amu.edu.pl

Opiekun sekcji: prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć