Sekcja Ornitologiczna

1. Historia

Sekcja Ornitologiczna powstała w 1964 roku i jest jedną z najstarszych Sekcji Koła
Naukowego Przyrodników. Do dzisiaj skupia ona w swych kręgach zarówno
amatorów, jak i prawdziwych pasjonatów ornitologii.

2. Czym się zajmujemy?

  • Projekty naukowe

Badamy interesujące nas aspekty biologii ptaków, a otrzymane wyniki przedstawiamy na wielu krajowych konferencjach. Obecnie prowadzimy projekt naukowy dotyczący zgrupowań, tras przelotu i miejsc noclegowych ptaków krukowatych zimujących w Poznaniu.

  •  Dydaktyka

Przeprowadzamy zajęcia dla uczniów i dorosłych podczas takich wydarzeń popularnonaukowych jak Noc Biologów czy Festiwal Nauki i Sztuki. Organizujemy również cykliczne otwarte wykłady ornitologiczne, na które zapraszamy ciekawych prelegentów z Wydziału Biologii UAM oraz spoza Uczelni.

aa

aa

  • Wyjazdy terenowe  

W ciągu całego roku akademickiego organizujemy wyjazdy terenowe, podczas których wspólnie obserwujemy ptaki i szkolimy się w ich rozpoznawaniu.

aa

aa

3. Informacje kontaktowe

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki (Zakład Biologii i Ekologii Ptaków) 

Kierownik Sekcji: Michał Wawrzynowicz
mail: micwaw2@st.amu.edu.pl