Sekcja Teriologiczna

Sekcja Teriologiczna zrzesza miłośników ssaków. Obecnym opiekunem jest dr hab. Mirosław Jurczyszyn. Razem z nim mointorujemy co miesiąc stan populacji nietoperzy na południu Poznania. Pomagamy także w reintrodukcji popielicy szarej. W tym roku zaczynamy badania nad orzesznicą. Współpracujemy m.in. że stowarzyszeniem “Salamandra”. Oprócz tego sekcja berze udział w festwalach naukowych i konferencjach. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inicjatywy. 

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zachęcamy do kontaktu!

Kierownik sekcji: 
Natalia Zając

natzaj1@st.amu.edu.pl

Opiekun sekcji:
dr. hab. Mirosław Jurczyszyn
jurc@amu.edu.pl