Sekcja Wirusologii i Biotechnologii Molekularnej

Sekcja Wirusologii i Biotechnologii Molekularnej

Sekcja Wirusologii Molekularnej jest prężnie działającą Sekcją KNP UAM od lat 80. W roku 2007 zyskała nową, „rozszerzoną” nazwę – Sekcja Wirusologii i Biotechnologii Molekularnej. Zmiana nazwy związana była m.in. z aktywnym udziałem studentów kierunku Biotechnologia.  Po kilkuletniej przerwie, w 2019 roku, została reaktywowana.

W centrum naszych zainteresowań jest szeroko pojęta wirusologia, w szczególności część poświęcona grupie wirusów bakteryjnych, zwanych bakteriofagami.  Jeden z naszych zespołów badawczych otrzymał finansowanie w I edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Młodzi badacze pod opieką naukowców Pracownia Wirusologii Molekularnej UAM oraz Zakładu Biologii Obliczeniowej UAM – będą realizować projekt pt. “Modernizacja innowacyjnego programu PhageBlaster służącego do przewidywania interakcji fag-gospodarz”.

Obok fagów, ważnym obiektem badań  jest roślina lecznicza  glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L). Zainteresowanie naukowców C. majus wynika z ogromnej ilości syntetyzowanych przez nią metabolitów wtórnych, o szerokim zakresie aktywności biologicznej.

Obecnie działalność SWiBM skupia się na kilku obszarach – są nimi:  realizacja projektów naukowych, popularyzacja nauki, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności. Członkowie sekcji uczestniczą
w  studenckich sympozjach i konferencjach naukowych, na których prezentują wyniki, wymieniają się doświadczeniem oraz poszerzają horyzonty o nowe kierunki badawcze.  W ramach aktywności popularyzatorskiej chętnie biorą udział w wydarzeniach popularnonaukowych takich jak:  Noc Naukowców, Noc Biologów czy Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.

Nasze ostatnie projekty naukowe to:

  • (2019 – 2021 ) Charakterystyka nowo wyizolowanych bakteriofagów infekujących bakterie z rodzaju Bacillus (projekt dostał nagrodę w ramach konkursu „Granty Akademickie” Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2019)
  • (2019 ) Analiza ekspresji wybranych genów kodujących białka obronne z rośliny leczniczej glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) metodą qPCR.

Opiekunami naukowymi od 2019r. są: prof. UAM dr hab. Robert Nawrot, dr Jakub Barylski (Pracownia Wirusologii Molekularnej).

Kierownikiem Sekcji jest Aleksandra Brodowska, II rok Biologii spec. nauczanie biologii i przyrody

alebro9@st.amu.edu.pl