Sekcja Wirusologii i Biotechnologii Molekularnej

Sekcja Wirusologii Molekularnej jest prężnie działającą Sekcją KNP UAM od lat 80. Od roku 2007 zyskała nową, „rozszerzoną” nazwę – Sekcja Wirusologii i Biotechnologii Molekularnej. Zmiana nazwy związana była m.in. z aktywnym udziałem studentów kierunku Biotechnologia.

Po kilkuletniej przerwie, w 2019 roku, została reaktywowana ze względu na wzrost zainteresowania tą tematyką studentów. Nasza sekcja jest niezwykle interdyscyplinarna, łączy wiedzę z dziedzin takich jak biotechnologia, biologia molekularna, wirusologia i biochemia. Właśnie dlatego, każdy może się w niej odnaleźć. Aktywne uczestnictwo w sekcji to coś więcej niż zdobywanie wiedzy, rozwój zainteresowań czy zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. To przygoda, w gronie życzliwych, pełnych ambicji ludzi, która otwiera nam wiele furtek na drodze kariery zawodowej. i to . Każdy z członków jest inny, ale wszyscy mamy wspólny cel, dlatego praca zespołowa przebiega u nas w przyjaznej atmosferze.

Działamy w laboratoriach, realizując projekty badawcze. Dzielimy się wiedzą i umiejętnościami z młodszymi kolegami, biorąc udział w wydarzeniach takich jak Noc Naukowców, Noc Biologów, PFNiS. Ponadto planujemy  udział w licznych konferencjach naukowych oraz zamierzamy organizować cykliczne seminaria, gdzie poruszać będziemy tematy związane z dziedzinami, jakie są w kręgu zainteresowań sekcji, ale także zagadnienia szeroko rozumianego „życia i nauki na uniwersytecie”.

Aktualnie prowadzimy następujące badania:

  1.  Analiza ekspresji wybranych genów kodujących białka obronne z rośliny leczniczej glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) metodą qPCR.
  2. Charakterystyka nowo wyizolowanych bakteriofagów infekujących bakterie z rodzaju Bacillus (projekt dostał nagrodę w ramach konkursu „Granty Akademickie” Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2019).

Opiekunami naukowymi od 2019r. są: prof. UAM dr hab. Robert Nawrot, dr Jakub Barylski (Zakład Wirusologii Molekularnej).

Jeśli tak jak my, chcesz robić coś więcej w czasie swoich studiów, daj sobie szansę i skontaktuj się z nami.

Kierownikiem Sekcji jest Natalia Kielich, IV rok Biotechnologii
natkie2@st.amu.edu.pl
swibm.uam@gmail.com