Wnioski

* W przypadku biletów zakupionych przez internet, należy do nich dołączyć osobną fakturę potwierdzającą zakup.