Zarząd

 

Zarząd Koła Naukowego Przyrodników

e-mail: knpzarzad@gmail.com

Prezes Koła Katarzyna Nawrot
IV rok Biologii Ogólnej 
e-mail: katnaw5@st.amu.edu.pl 

Zastępca Prezesa Koła Maciej Brzozowski 
II rok Biotechnologii
e-mail: macbrz5@st.amu.edu.pl 

Sekretarz Koła Natalia Pietrzak
IV rok Biologii Ogólnej
e-mail: natpie12@st.amu.edu.pl