Zarząd

 

Zarząd Koła Naukowego Przyrodników
e-mail: knpzarzad@gmail.com

Prezes Koła Maria Gwit
I rok Biotechnology
e-mail: margwi4@amu.edu.pl

Zastępca Prezesa Koła Mikołaj Jastrzębski 
III rok Biologia Ogólna
e-mail: mikjas1@st.amu.edu.pl

Sekretarz Koła Katarzyna Nawrot
III rok Biologia Ogólna
e-mail: katnaw5@st.amu.edu.pl